Suport familiar

El Talinga ofereix el servei de guarda infantil des dels 4 mesos durant tot l’any, amb especial atenció als períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, Estiu, ponts escolars…).

L’horari és ampli i s’adapta a les necessitats específiques de l’entorn: de dilluns a divendres de 7:45 a 17:00h.

Per tal d’afavorir l’evolució i desenvolupament dels infants, donem especial importància als aspectes següents:

Atenció individualitzada a cadascun dels infants.

Potenciar l’autoestima.

Aprendre a respectar les seves emocions i sentiments.

Afavorir l’autonomia personal.

Facilitar la seva integració social.

Educar els sentits i l’expressió mitjançant una àmplia varietat d’activitats.

Crear un ambient ric en estímuls que ajuden al nen/a a desenvolupar- se física, emocional i intel·lectualment.

Despertar la curiositat per aprendre i així aconseguir desenvolupar l’autoconfiança, la capacitat intel·lectual i l’autonomia.

L’establiment de vincles d’afecte entre els infants i els adults és condició indispensable per afavorir l’aprenentatge. Les relacions empàtiques amb els infants (adequant el to de veu i el llenguatge gestual) i entre ells, l’atenció de les necessitats bàsiques vinculades a la seva seguretat física i afectiva i el clima acollidor i de diàleg, estimulador, de seguretat i respecte, permeten als nens i nenes confiar en les seves possibilitats i adquirir una imatge positiva de si mateixos, alhora que contribueix a l’adquisició de valors i a la prevenció i resolució de conflictes.

Serveis complementaris

Acollida

Oferim servei d’acollida de 7:45 a 9:00h per fer més fàcil la logística familiar.

Càtering

Per aquells nens i nenes que necessitin quedar-se a dinar disposem de càtering. L’hora de dinar és entre les 13:00 i les 15:00, temps en el que dinen i fan la migdiada.

El Càtering Alcalà ens serveix el menjar cada dia pel matí i, tot i que fem reserves per tot el mes, podem sol·licitar menús puntuals amb un dia d’antel·lació.

També ens adaptem a necessitats alimentàries, com celiaquia, intoleràncies, al·lèrgies, o dietes específiques.

Els menús són equilibrats, adaptats a infants i preparats per nutricionistes i dietistes.