Què és un centre de suport familiar?

Objectius

 

Els objectius dels centres de suport familiar són els següents:

Facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal

Els Centres de Suport Familiar són espais on les famílies poden deixar els seus infants en els moments que realment ho necessiten, sense horaris fixes ni requeriments d’assistència. Això permet a les famílies organitzar-se i maximitzar el temps que els adults comparteixen amb els nens i nenes.

Assegurar el benestar del infants i la satisfacció de totes les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre

Els centres de suport familiar són espais acollidors i segurs que compten amb els recursos humans i materials necessaris per garantir la seguretat i el benestar dels infants. Durant la seva estada al centre es respecten els ritmes dels infants i s’adeqüen les activitats a les seves edats i necessitats. Pensant especialment en les necessitats específiques de la primera infància, els centres disposen d’àrees de descans, higiene i alimentació per a infants menors de 3 anys.

Treballar en un projecte educatiu i de funcionament basat en el joc

El joc es un dret dels infants i l’activitat principal dels nens i nenes de totes les edats. Per mitjà del joc, els infants prenen consciència d’ells mateixos i del seu entorn, es relacionen amb els adults i amb els altres infants i es preparen per a assumir el seu paper a la societat.

Els centres de suport familiar no són centres d’educació formal però concreten les seves activitats a partir d’un projecte educatiu basat en el joc que fomenta el desenvolupament integral de la persona, la relació social sense discriminació i valors com la solidaritat, la coeducació, els drets humans i la cohesió social.

Organització

Atesa la seva funció de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, el Talinga ofereix els seus serveis al llarg de tot l’any, amb  especial atenció als períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, Estiu, ponts escolars, …).

L’horari és ampli i s’adapta a les necessitats específiques de l’entorn.

El servei de guarda infantil s’ofereix al llarg de tot el dia, en horari de 7:45 a 17:00 de dilluns a divendres per a infants a partir de 4 mesos no escolaritzats i en horari extraescolar per als nens i nenes escolaritzats de totes les edats.

Els jocs i activitats que es realitzen al Talinga son molt variats i s’adapten a la realitat del grup d’infants, a les seves edats i interessos, el moment del dia, l’època de l’any i a l’entorn proper. L’organització dels jocs i activitats es fa de manera que no requereixin una continuïtat en el temps per tal que en puguin gaudir tots els infants presents, tant els que assisteixen de manera esporàdica com aquells que ho fan amb una certa regularitat. Malgrat que sovint es realitzen activitats dirigides, també es dóna una gran importància al joc espontani, permetent que els nens i nenes explorin l’entorn al seu ritme i triin les activitats segons els seus interessos.

El Talinga forma part de la xarxa de centres de suport familiar de Catalunya (Alpic).

Alpic: Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya
Alpic: Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya