Activitats suport familiar

Els jocs i activitats que es realitzen al Talinga són molt variats i s’adapten a la realitat del grup d’infants, a les seves edats i interessos, al moment del dia, a l’època de l’any i a l’entorn proper. L’organització dels jocs i activitats es fa de manera que no requereixin una continuïtat en el temps per tal que en puguin gaudir tots els infants presents, tant els que assisteixen de manera esporàdica com aquells que ho fan amb una certa regularitat. Malgrat que sovint es realitzen activitats dirigides, també es dóna importància al joc espontani, permetent que els nens i nenes explorin l’entorn al seu ritme i escullin les activitats segons els seus interessos. Continua llegint «Activitats suport familiar»

Què és un centre de suport familiar?

Objectius

 

Els objectius dels centres de suport familiar són els següents:

Facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal

Els Centres de Suport Familiar són espais on les famílies poden deixar els seus infants en els moments que realment ho necessiten, sense horaris fixes ni requeriments d’assistència. Això permet a les famílies organitzar-se i maximitzar el temps que els adults comparteixen amb els nens i nenes. Continua llegint «Què és un centre de suport familiar?»